Vestfossen Kunstlaboratorium innfrir

Vestfossen Kunstlaboratorium

Fra Åmot og Blaafarveværket fortsatte turen vår videre til Vestfossen og Kunstlaboratoriet.

I år er det 14 samtidskunstnere som fyller de fire etasjene i hovedbygningen og utgjør utstillingen: Til deg

Utstillingen viser et stort spenn i uttrykksformer, tematikk og materialbruk – fra keramikkskulptur og maleri til dronefilm og interaktive stedsspesifikke installasjoner.

Mange av kunstnerne er unge samtidskunstnere, men også de etablerte deltar. Felles for de alle er at de er samfunnsengasjerte, ofte med politisk undertone, preget av av vår tids problemstillinger.

Utstillingen viser både nyproduserte og innkjøpte verk som er et resultat av samarbeidet Vestfossen Kunstlaboratorium har hatt med ulike kunstnere i perioden 2018-2020.

Dette er en del av Kunstgaven – en pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB, som VKL ønsker å gi videre til sitt publikum. Derfor fikk utstillingen tittelen –  Til deg.

Se bilder fra vårt besøk på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Bokhandel som selger kataloger, kunstfaglige publikasjoner, plakater, postkort m.m.
Bokhandel som selger kataloger, kunstfaglige publikasjoner, plakater, postkort m.m.
Cafe Cellulose fristet med  lunsj i et kreativt og inspirerende miljø.
Cafe Cellulose fristet med  lunsj i et kreativt og inspirerende miljø.
Vestfossen legger vekt på å gi publikum et variert formidlingstilbud, som vil berike, inspirere og tilføre nysgjerrighet for samtidskunsten. De stilte med en utrolig inspirerende og dyktig guide.
Vestfossen legger vekt på å gi publikum et variert formidlingstilbud, som vil berike, inspirere og tilføre nysgjerrighet for samtidskunsten. De stilte med en utrolig inspirerende og dyktig guide.
Ane Djuvan Winnje viser store arbeider i pastell av afrikanere og bunadskledde kvinner fra nord, gjennomført med en fascinerende realisme og veldig detaljert, nærmest som et foto.
Ane Djuvan Winnje viser store arbeider i pastell av afrikanere og bunadskledde kvinner fra nord, gjennomført med en fascinerende realisme og veldig detaljert, nærmest som et foto.
Anja Carr viser installasjon med et stort troll, gjerdet inn i et grønt landskap.
Anja Carr viser installasjon med et stort troll, gjerdet inn i et grønt landskap.
Maleri av Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard. tematikken kan nok provosere "Homo Jesus". Men det er grunn til minne om at "homo" betyr menneske.
Maleri av Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard, tematikken kan nok provosere "Homo Jesus". Men det er grunn til minne om at "homo" betyr menneske.
Aase texmon Rygh - Langsom vals. Nylig avdøde Aase Texmon Rygh er representert på utstillingen med en rekke skulpturer.
Aase texmon Rygh - Langsom vals. Nylig avdøde Aase Texmon Rygh er representert på utstillingen med en rekke skulpturer.
Aase texmon Rygh - Fugato - fuglelignende skulptur innkjøpt av Moss kommune. Aase Texmon Rygh er en norsk billedhogger som regn.es som en av pionerene for etterkrigstidens modernistiske kunst i Norge.
Aase texmon Rygh - Fugato - fuglelignende skulptur innkjøpt av Moss kommune. Aase Texmon Rygh er en norsk billedhogger som regn.es som en av pionerene for etterkrigstidens modernistiske kunst i Norge.
Marianne Heske
Marianne Heske

Marianne Heske er en av våre mest profilerte kunstnere. Særlig kjent er Heske for sitt arbeid med ulike installasjoner og videomanipulerte landskaper som vi  ser to av ovenfor.