Gunnveig Nerol - 7_Frie antagelser_127 x 85cm_a kryl mix media på kryssfiner_2018
Gunnveig Nerol - 7_Frie antagelser_127 x 85cm_a kryl mix media på kryssfiner_2018
Inger Karthum - Retningsendring I, 2021
Inger Karthum - Retningsendring I, 2021
Lise Ivarson - Notes from a garden 3
Lise Ivarson - Notes from a garden 3

 

ABSTRAKSJONER

 

GUNNVEIG NEROL

INGER KARTHUM

LISE IVARSON

Utstillingen "Abstraksjoner" med Lise Ivarson, Inger Karthum og Gunnveig Nerol ble vist i kunstforeningen 18.03. -26.03. 2023. Neste utstilling - "Treklang" - kommer til høsten 16. 09. - 1.10. Nærmere omtale kommer seinere.

Bildene under viser flere arbeider fra de tre kunstnerne

Nittedal Kunstforening har sine utstillinger i Utheim Grendehus