Utstillingen til Leonard Rickhard
Utstillingen til Leonard Rickhard

Mellom konstruksjon og sammenbrudd

Nittedal Kunstforenings gallerivandring til Astrup Fearley museet og utstillingen til Leonard Rickhard, lørdag 6. april

Denne utstillingen presenterer en kunstnerisk produksjon gjennom et halvt århundre, og er en sjelden mulighet til å oppleve den fulle bredden i kunstnerskapet og viser tidlige eksempler på hans velkjente motivkrets .

Gjennom hele karrieren opptrer motiver som fugleskapet, nattmaleren, modellbordet, bjørkeskogen og forlatte brakkebygg.

Utstillingen går i dybden på de mest kjente motivene. Omviseren viste stor kunnskap om kunstnerskapet, og klarte på en engasjerende måte lede oss gjennom de underliggende lagene som pekte på psykologisk og politisk alvor. Dette gjorde at vi fikk en mere dypere innsikt i hans kunstnerskap, og ga oss en sterkere opplevelse å se hans mening med bildene. En meget vellykket gallerivandring, og stor takk til en dyktig omviser.

Under viser vi noen bilder fra gallerivandringen på Astrup Fearnley museet

Nittedal Kunstforening har sine utstillinger i Utheim Grendehus