Sommereventyr: Soria Moria av Theodor Kittelsen

På Blaafarveværket vises utstillingen «Sommereventyr» – høydepunkter fra Nasjonalmuseets samling

Sensommerturen til Nittedal Kunstforening går i år til Blaafarveværket og Vestfossen

Bli med oss på tur 28. august

Du kan se bilder nedenfor fra Vestfossen Kunstlaboratorium og Blaafarveværket 

Nittedal Kunstforening har sine utstillinger i Utheim Grendehus