Stille ut hos oss?
Utstillingsplass

Nittedal  Kunstforening har som mål å formidle god samtidskunst. Vi er åpne for en stor bredde innen samtidskunst
som billedkunst, maleri, grafikk, skulptur, tekstil, foto, og kunsthandverk. Nittedal kunstforening oppfordrer både unge
kunstnere, etablerte samt grupper av kunstnere til å søke.  Alle søkere får
svar når vi har valgt ut utstillere til neste års utstillingsprogram.
 

Søknaden skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av din kunstneriske praksis 
  • Klar prosjektbeskrivelse med foreløpig tittel på utstillingen
  • Oppdatert CV
  • Max 10 bilder
Søknaden sendes elektronisk til  nittedalkunstforening
 

Nittedal Kunstforening har sine utstillinger i Utheim Grendehus.

Her leier vi to eller tre utstillingsrom. Når vi arrangerer utstillinger blir de permanente utstillingene tatt ned og lagret, og alle møbler blir fjernet. Da har vi gode utstillingsrom til disposisjon.

Foto fra utstillingsrommene viser veggflater med mål.

Storsalen

Inntrykk fra deler av storsalen
Inntrykk fra deler av storsalen
Sidevegg i storsalen, rom mellom stendere 284cm bredde x 194cm høyde, rom til høyre 167 cm bredde x 194 cm høyde. Det er en flate til venstre som ikke er med på bildet med bredde284cm x 133 lav høyde under vindusrekke.
Sidevegg i storsalen, rom mellom stendere 284cm bredde x 194cm høyde, rom til høyre 167 cm bredde x 194 cm høyde. Det er en flate til venstre som ikke er med på bildet med bredde284cm x 133 lav høyde under vindusrekke.
Frontvegg - 568 cm bredde- tak med åpen himling
Frontvegg - 568 cm bredde - tak med åpen himling
Utstillingsvegg - 300cm bredde, høyde mot åpen himling
Utstillingsvegg - 300cm bredde, høyde mot åpen himling
Utstillingsdel av storsalen
Utstillingsdel av storsalen
To utstillingsflater - 133cm og 212 cm bredde, høyde mot åpen himling
To utstillingsflater - 133cm og 212 cm bredde, høyde mot åpen himling

Salongen

Salongen - vegg - 493cm bredde - høyde mot åpen himling
Salongen - vegg - 493cm bredde - høyde mot åpen himling
Vegg med to utstillingsflater mellom tre stendere - del 1 til venstre 188cm bredde x 210cm høyde - del 2 til høyre 178cm bredde x 210cm høyde
Vegg med to utstillingsflater mellom tre stendere - del 1 til venstre 188cm bredde x 210cm høyde - del 2 til høyre 178cm bredde x 210cm høyde.
Vegg - 420cm bredde - høyde mot åpen himling
Vegg - 420cm bredde - høyde mot åpen himling
Utstillingsflate mellom dør og vindu - 90cm bredde
Utstillingsflate mellom dør og vindu - 90cm bredde

Møterommet

Gavlvegg - 390cm bredde - høyde mot åpen himling
Gavlvegg - 390cm bredde - høyde mot åpen himling
Oversikt over venstre del av rommet
Oversikt over venstre del av rommet
Veggflate på venstre vegg - 371cm bredde x 266cm høyde
Veggflate på venstre vegg - 371cm bredde x 266cm høyde
Veggflate på venstre side av rommet - 484cm bredde - høyde mot åpen himling
Veggflate på venstre side av rommet - 484cm bredde - høyde mot åpen himling
Oversikt over høyre del av rommet - to lave veggflater under vindusrekke - begge 234cm bredde
Oversikt over høyre del av rommet - to lave veggflater under vindusrekke - begge 234cm bredde
Veggflate på høyre side av rommet - 391cm bredde x 266cm høyde
Veggflate på høyre side av rommet - 391cm bredde x 266cm høyde

Korridoren

Korridoren har veggflater i ulik bredde, her mot storsalen - 140cm - 133cm - takhøyden i rommet er 233cm
Korridoren har veggflater i ulik bredde, her mot storsalen - 140cm - 133cm - takhøyden i rommet er 233cm
Del av korridoren mot salongen med veggflater på 195cm - 133cm - 129cm bredde, takhøyde 233cm
Del av korridoren mot salongen med veggflater på 195cm - 133cm - 129cm bredde, takhøyde 233cm
Vegg i korridor - 306cm bredde x 233cm høyde
Vegg i korridor - 306cm bredde x 233cm høyde
Innover i korridoren på venstre side mot møterommet med bredder på 122cm - 89cm - 107cm, takhøyde 233cm. Innerst ved dør til møterommet - 59cm bredde.På høyre side er bredde på veggflatene innover - 71cm - 212cm - 109cmtene 72cm
Innover i korridoren på venstre side mot møterommet med bredder på 122cm - 89cm - 107cm, takhøyde 233cm. Innerst ved dør til møterommet - 59cm bredde. På høyre side er bredde på veggflatene innover - 71cm - 212cm - 109cm.