Stille ut hos oss?
Utstillingsplass

Nittedal  Kunstforening har som mål å formidle god samtidskunst. Vi er åpne for en stor bredde innen samtidskunst
som billedkunst, maleri, grafikk, skulptur, tekstil, foto, og kunsthandverk. Nittedal kunstforening oppfordrer både unge
kunstnere, etablerte samt grupper av kunstnere til å søke. Styret i kunstforeningen er vårt kunstneriske råd. De vurderer alle
innkomne søknader. Vi tar fortløpende imot søknader om utstillingsplass med frist 30. april for året som følger. Alle søkere får
svar når vi har valgt ut utstillere til neste års utstillingsprogram.
 

Søknaden skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av din kunstneriske praksis 
  • Klar prosjektbeskrivelse med foreløpig tittel på utstillingen
  • Oppdatert CV
  • Max 10 bilder
Søknaden sendes elektronisk til  nittedalkunstforening
 

Under viser vi noen bilder som vil gi et inntrykk av utstillingslokalene våre