PROGRAM 2020

21. -29. mars

KunstSkansen – Et profesjonelt  atelierfellesskap. Gruppen har som mål å legge tilrette for produksjon og formidling av billedkunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse. Utstilling på Utheim, storsalen, møterommet og peisestua.
AVALYST pga COVID-19

22. april

Årsmøte på Utheim, storsalen kl. 19.00   UTSATT

22. september

Årsmøte avholdes på Utheim, storsalen kl. 19.30

29. august

Sensommerturen går i år til Kistefos og Hadeland glassverk. Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal sponser gratis inngang til innbyggere i disse kommunene.

19. – 27. september

Fanfare – vår lille høstutstilling med fire kunstnere i Utheim Grendehus, møterommet og peisestua.

23. oktober

Medlemsmøte og markering av kunstforeningens 50-års jubileum på Utheim, storsalen kl. 19.00. Stiftet 19. oktober1970.

UTSATT TIL VÅREN 2021 pga. COVID-19.

21. – 29. november

Juleutstillingen vises på Utheim, storsalen, møterommet og peisestua.

AVLYST pga. COVID-19

Arrangementene overfor vil også komme som egne invitasjoner 1 – 2 uker på forhånd.

Gallerivandringer eller andre arrangementer kommer som ekstra tilbud 1 – 2 uker på forhånd.