STYRET

Nittedal Kunstforenings styre 2021-2022

Leder: Unni Nordkild Skjønsberg 

Styremedlem/kasserer:  Anne Riste Skjelbreidalen

Styremedlem:  Anne Kari Sharp 

Styremedlem: Tore Vestheim 

 Styremedlem: Torill Nedberge Klevmark

Styremedlem: Jorunn Finstad

Styremedlem: Britta Martens

Varamedlem: Heidi Kristin Sem Paulsen

Varamedlem: Freddie Østerberg

Revisor: Lars Rosshaug