BLI MEDLEM

Hva betyr det for deg å være medlem?

Medlemsfordeler:

  • Du blir invitert til utstillingsåpninger som Kunstforeningen arrangerer. Vi har vår populære juleutstilling. Vi har separat- og gruppeutstillinger, men også temautstillinger, minneutstillinger m.m. Ca. hvert tredje år inviterer vi bygdas amatører til å være med på egne amatørutstillinger.
  • Du blir invitert til foredragskvelder, musikkvelder og medlemskvelder med foredrag og underholdning og også noe å spise – alt til subsidierte priser.
  • Du blir invitert til utflukter som sensommerturen.  Kunstforeningen har også tilbudt sine medlemmer kunstfaglige turer til utlandet.
  • Du blir invitert på museumsbesøk med omvisning, vi går på utstillinger og gallerirunder i Oslo.
  • Du kan delta i vårt årlige medlemslotteri av kunst.
  • Som medlem av Nittedal kunstforening får du også tilbud fra Viken kunstforeningers fylkesorganisasjon (VIKFO) om omvisninger, Kunstmaraton, Sensommertur, kunstfaglige foredrag sammen med andre kunstinteresserte medlemmer. 
  • Fra 1991 har Kunstforeningen hatt fast tilhold i Utheim grendehus hvor vi hvert år arrangerer tre utstillinger. Her henger også foreningens faste samling som med årene har fått et visst omfang. Utheim grendehus er et flott utstillingssted som Kunstforeningen har vært med på å utforme. Her er også spesiell spotbelysning for billedkunst etc.

Vil du bli medlem? 

  • Årskontingent: kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 250 for familiemedlemskap.
  • Innbetales til kontonummer: 1607 56 22566 og merke innbetalingen med «Ny medlem» og navn

Velkommen i et hyggelig miljø basert på kunst og kultur!

Vi ønsker deg som medlem i Nittedal Kunstforening!