Utstillingen - Abstraksjoner - vises på Utheim Grendehus

Inger Karthum - bilder til pre utstilling 2
Inger Karthum - bilder til pre utstilling 2

Gunnveig Nerol

Inger Karthum

Lise Ivarson

stiller ut abstraksjoner

i Nittedal Kunstforening 

18. – 26. mars

Utheim Grendehus

 

 

Hver enkelt kunstner vil her vise bilder og si  noe om sin egen kunst, hva de er opptatt av å formidle og hvordan de arbeider i materialer og hvilke  teknikker de bruker.

Gunnveig Nerol

Gunnveig Nerol - 7_Frie antagelser_127 x 85cm_a kryl mix media på kryssfiner_2018
Gunnveig Nerol - 7_Frie antagelser_127 x 85cm_a kryl mix media på kryssfiner_2018

UTFORSKING 

Gunnveig Nerol sitt kunstnarlege arbeid spenner over fleire teknikkar og uttrykksformer.  Ho finn det spennande å utforske nye materialer og mogelegheiter.  Bakgrunnen for dette er i hennar kunstutdanning der ein var innom mange uttrykksformer og i utsmykkingsoppdrag der ho har hatt ulike oppdrag i glasmåleri. Ho leitar etter overgangar og mogelegheiter for utviding av sitt biletarbeid.                 

UTDANNING

Gunnveig Nerol har si utdanning frå både inn og utland, og har gjennom fleire studiereiser og arbeidsopphald undersøkt tema som er viktige for hennar kunstnarskap. Grunnutdanning 2 år ved Kunstskulen i Kabelvåg, etter 4 år ved Vestlandets kunstakademi reiste ho til Japan og Kyoto City College of Fine Arts for 2 år med Japansk statsstipend.  I Japan fann ho interesse for landskapshagar.

                                                                                                                                                                       

Etter eit semester ved Staedelschule i Frankfurt,Tyskland tok ho mellomfag i kunsthistorie med ei oppgåve om Italienske renessanse hagar.   Ved sidan av  kunstnarleg arbeid har ho undervist ved kunstfagskular i Bergen og Ålesund og hatt fleire prosjektoppdrag med formidling. 

UTSTILLINGAR 

Sidan fyrste separatutstillinga i 1987 har ho jamnleg halde separatutstillingar og delteke på nasjonale og regionale gruppeutstillingar.  Nerol har hatt fleire utstillingar i Hallingdal.  I 2022 vart ho invitert til åpningsutstillinga ved det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Gunnveig Nerol - Vase 2, leirgods_porselensmal ing_luster_høgde 30cm_2022
Gunnveig Nerol - Vase 2, leirgods_porselensmal ing_luster_høgde 30cm_2022
SERIAR

Måleri, tegning, glasmåleri, tresnitt og no seinare keramikk. Visuelle overgangar som bind dei ulike materialuttrykka saman kan vera utdrag frå eit måleri som blir teke opp att i tresnitt eller keramikk.  I glasmåleria har dei fleste arbeida utgangspunkt i måleri eller tegning. Materiala gir både rammer og moglegheiter.                  

Nerol arbeider i seriar, det vil seie ho arbeider samstundes med fleire bilete som har ein relasjon seg i mellom. Ein serie med bilete kan vera undersøkingar av eit tema.  Eller dei uttrykker refleksjonar over erfaringar.  Bileta er for Nerol ein stad å fortelje og reflektere i.  Det konkrete kan bli utforma abstrakt og det abstrakte kan lesast konkret.

Titlane er opne, den som ser kan finne sine assosiasjonar. I biletarbeid set ein saman ulike element for å skape romlege uttrykk.  I Nerol sine bilete ynskjer ho å utvide kjensla av rom til å vera paralellt både eit indre og eit ytre rom.  Noko me kjenner og noko større det kjende er ein del av. I seriane er kvart bilete eitt verk.  Seriane viser variasjonar men og ulike innfallsvinklar til ei problemstilling. Den kan og vise til hendingar som skjer i mellomrommet mellom bileta i serien.

FARGANE

Bileta stiller ofte saman kontrastfyllte element, som både motseier og samtaler med kvarandre.  Biletuttrykket hennar er bygd opp av fleire lag som overlappar og har transparens. Ho legg på og tek vekk i arbeidsprosessen.  I måleri er fargane sin romskapande verknad ein del av uttrykket.  Fargane er med å bygge biletrommet.  Det å stemme fargar, finne den rette nyansen som kling saman med heilskapen er interessant, og fargen kan sjå annleis ut på paletten enn når den blir sett inn i heilskapen på biletflaten.                        

Gunnveig Nerol - Haustlauv_sandblåst glas_tiffany_ 30x27xm_2022
Gunnveig Nerol - Haustlauv_sandblåst glas_tiffany_ 30x27xm_2022

DEN SOM SER

Nerol ønsker arbeida hennar  skal uttrykke fleire relative samanhangar.  Dei kan verke bestemte og tydelege, men samstundes opne og mangetydige.  Kompleksitet gir fleire mogelegheiter for oppdagingar.  Ho ønsker den som ser skal bygge sitt bilete, og på den måten vera med i den skapande prosessen. 

MEIR INTERESSE

Sjå heimeside: https://nerolglass.com/wp/ eller ta kontakt for eit besøk på verkstaden ved Hovet Næringssenter.                           

Gunnveig Nerol - Rapsodi 1, 42 x 72 cm_tresnitt_2019
Gunnveig Nerol - Rapsodi 1, 42 x 72 cm_tresnitt_2019

Inger Karthum

Inger Karthum - Retningsendring I, 2021
Inger Karthum - Retningsendring I, 2021

PROSJEKTET RETNINGSENDRING

Jeg jobber med temaet «Retningsendring» og ideen om hvor lite som skal til for å bringe inn uro i en, i utgangspunktet, balansert komposisjon. Jeg er interessert i det assosiasjons-skapende aspektet ved at en stram enkelhet i komposisjonen, står i kontrast til en mykere tekstur. Bildene bygges opp lagvis, og overflaten pusses ned slik at underliggende lag avdekkes.  Jeg bruker ofte Koreanske skrifttegn i underliggende malingslag, noe som henviser til mitt forhold til Koreansk språk, mennesker og samfunn.

Kunnskap om kultur og kunst i Korea og andre asiatiske land, gir endret perspektiv. Folkeforflytninger, maktbalanse, kamp mot rasisme og felles løsninger på store samfunnsspørsmål er av betydning og har sammenheng med temaet.

  Nærmest uten symboler i arbeidene, gis betrakteren større rom for tolkning. Jeg har selvsagt en erkjennelse av at alle formspråk er meningsbærende. Det er noe dypt menneskelig i å ville skape mening.

NOEN VIKTIGE UTSTILLINGER

Jeg debuterte på Høstutstillingen i 1984 og har deltatt på en lang rekke juryerte utstillinger siden; Østlandsutstillingen, Opplandsutstillingen, Novemberutstillingen, Drammen Museum m.fl., alle en rekke ganger.

Gjennom årene har jeg hatt en rekke separatutstillinger, eksempelvis på Norske Grafikere, (prosjektrommet) Kunstsenteret i Oppland, Kunstparken Risør, Fylkesgalleriet i Namsos og mange kunstforeninger. I 2004 var jeg festivalkunstner på Vossajazz og hadde utstilling i Kulturdepartementet i Quito. Jeg har stilt ut i Nasjonalgalleriet i Sofia, the Royal West of England Academy, Dronning Sonjas Kunst Stall, og hatt utstillinger sammen med andre kunstnere som Arne Jon Jutrem og Ulla Mari Brantenberg (begge med glassarbeider)

Inger Karthum - Retningsendring Rød I
Inger Karthum - Retningsendring Rød I

I tillegg til egen karriere, har jeg i en tiårs periode hatt et samarbeide med den Engelske kunstneren Malcolm Ashman. Dette har resultert i flere store utstillinger både i Norge og England.

Min siste separatutstilling var på Glasslåven på Hadeland i 2021, og min neste skal være i Bærum kunstforening i mai i år.

Jeg er utdannet innen kunstfag fra Stavanger, (grafiker med den dyktige grafikeren Herbert Thoma som lærer) UiB,  og senere pedagogisk grunnutdanning på Gjøvik.

TIL SLUTT

 27 år jobbet jeg med etsninger på kobber, gikk over til å jobbe digitalt noen år, før jeg de siste ti årene har vært opptatt av å forske ut en egen male/collage teknikk. Jeg er medlem av NBK, BBK og NG.  https://www.ikarthum.com

Inger Karthum - Retningsendring I, 2021
Inger Karthum - Retningsendring I, 2021
Inger Karthum - Retningsendring Foldet 2021
Inger Karthum - Retningsendring Foldet 2021

Lise Ivarson

Lise Ivarson - Notes from a garden 6
Lise Ivarson - Notes from a garden 6

«Notes from a garden» er en serie arbeider basert på stemninger og inntrykk fra nære omgivelser.
Innholdsmessig handler bildene om sårbarhet og om behovet for å ta vare på og verne om.

 

Jeg arbeider intuitivt og abstrakt. Under arbeidet søkes kontrasten mellom det sarte, kanskje pene og det raske, litt røffe eller rufsete. Mellom letthet og alvor. Letthet og transparens uttrykkes for meg best gjennom temperateknikken. Eggoljetempera gir en silkematt, taktil overflate med inntrykk av dybde og tekstur. Temperaen kombineres ofte med blyant, kull, oljepastell eller oljemaling.

Lise Ivarson - Notes from a garden 7
Lise Ivarson - Notes from a garden 7

Min kunstfaglige bakgrunn er hovedsakelig fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt (DTK) og Nydalen Kunstskole. Jeg har hatt separatutstilling i Galleri Oker, Ås Kunstforening, Ullensaker Kunstforening, på Hospice Stabekk, i Valdres Kunstforening, Skedsmo Kunstforening, Ski Kunstforening, Kongsberg Kunstforening, Akershus Fylkeskantine, Drøbak Kunstforening og på Galleri Skallum samt deltatt i en rekke gruppeutstillinger.

For mer informasjon se gjerne www.liseivarson.no

Lise Ivarson - Notes from a garden 2
Lise Ivarson - Notes from a garden 2
Lise Ivarson - Notes from a garden 3
Lise Ivarson - Notes from a garden 3