Amatørutstilling 13. - 21. mars 2021

Inntrykk fra utstillingsrom

Nittedal Kunstforening arrangerer ca hvert 3 år en amatørutstilling av billedkunst og kunsthåndverk. Utstillingen er svært populær hos publikum, og salget er alltid bra.

Kunstforeningen har faste utstillingslokaler i Utheim grendehus ved Nittedal stasjon. Huset er delvis spesialbygd for utstillinger, og er et moderne og hensiktsmessig utstillingslokale. Til utstillingen disponerer vi hele husets førsteetasje (ca. 300 kvm), fordelt på tre rom og et gangareal. Utheim grendehus har adresse Nyveien 1. Det ligger ca. fem minutters gange fra Nittedal stasjon og ca. 1,5 km fra Hadelandsveien ved Rotnes.

Til årets utstilling håper vi på minst like god deltakelse av kunstnere som tidligere.

Av hensyn til videre planlegging og fordi vi skal utarbeide og trykke katalog, ber vi om at vedlagte skjema fylles ut og returneres til oss senest onsdag 24. februar.

For billedkunstnere har vi satt en grense på fire arbeider. Av hensyn til plass, tar vi forbehold om at kanskje ikke alle bildene vil bli vist på vegg. For keramikere, glasskunstnere og skulptører er antall arbeider «ubegrenset».

Arbeidene er forsikret av oss i utstillingsperioden. Nittedal Kunstforening beregner seg 30 pst. provisjon av salget.

Vi ønsker deg velkommen som utstiller, og håper at du har anledning til å delta på Nittedal Kunstforenings amatørutstilling 2021. Vi ønsker de kunstnerne som har anledning til å komme på åpningsdagen eller en av de andre dagene utstillingen er åpen, hjertelig velkommen. Lørdager og søndager er åpningstiden kl. 12.00 – 17.00, og hverdager kl. 1800 – 2000.

For dem som selv leverer arbeider rett til utstillingsstedet, eller som ønsker å besøke utstillingen: Ta av fra Hadelandsveien ved Rotneskrysset – mot Nittedal stasjon. Kjør Stasjonsveien oppover til ca. 200 meter før jernbaneundergangen. Ta av til venstre inn Nyveien ved en frisørsalong og kjør ca. 100 meter. Da vil du se Utheim grendehus på høyre hånd.

Med vennlig hilsen                                                                                 

for Nittedal Kunstforening v/styret Unni Nordkild Skjønsberg

Påmelding amatørutstilling 2021

Påmelding :Anne Kari Scharp  annekarischarp@gmail.com tlf 92260543

                                Unni Nordkild Skjønsberg skjunni@gmail.com tlf 95258959