Medlemskveld med markering av 50-års jubileet

Musikk og lyrikk v/Helene Jensen og Vigdis Gjelsvik
Musikk og lyrikk v/Helene Jensen og Vigdis Gjelsvik

Fredag 29 okt kunne endelig Nittedal kunstforening feire sitt 50 årsjubileet på Utheim Grendehus , en markering som har vært utsatt i et år. En fullsatt sal med 60 feststemte medlemmer kunne endelig møtes igjen.

 

Kvelden ble åpnet med lyrikk og musikk med Helene Jensen og Vigdis Gjelsvik, som fremførte «Kunstneren» av Andre Bjerke, og «Gutta» av Lars Saabye Ckristensen.

Alltid interessant å lytte til Tommy Sørbø
Alltid interessant å lytte til Tommy Sørbø

Tommy Sørbø holdt kunstforedraget med tema – «Kunst – jåleri, religion eller nytte?»

Tommy Sørbø er en av Norges mest profilerte kunsthistorikere. Han er i tillegg forfatter og dramatiker. Sørbø er en populær kunstformidler og aktiv samfunnsdebattant, og har skrevet en rekke bøker om kunst og kultur,  flere av dem med humoristisk vinkling.

Sørbø sa selv i foredraget at han er vokst opp i hydrorøyken i Porsgrunn  med forestillingen om at man skal være til nytte, kunsten inkludert. Da han begynte å studere kunsthistorie, ble det betraktet som et luksusstudium for fornemme damer som ble underhold av sine rike menn, kongelige eller simpelthen jålekopper uten næringsvett. Kunst ble (og blir?) sett på som pynten på kaka. Når alle andre behov er stilt, kan vi unne oss litt kunst. Kanskje skiftet denne holdningen med postmodernismen på 1980-tallet. Eller? I dag er kanskje kunst blitt en religionserstatning for noen av oss. Kan det være som konsept, der kun opplevelsen av et kunstverk er selve kunsten

Dette var  interessant og opplysende fra Sørbø, med  hans nye tanker og teorier om hva kunst er, hva den kan være og hva  som rører seg i kunstverdenen.

Alltid interessant å lytte til Tommy Sørbø
Alltid interessant å lytte til Tommy Sørbø
Lydhør forsamling på Utheim
Lydhør forsamling på Utheim

Som leder i kunstforeningen snakket Unni Nordkild Skjønsberg om hva en kunstforening er, hvordan den drives lokalt  i dag og hva kunstforeningen betyr for nærmiljøet. Hun tok til slutt et historisk tilbakeblikk på virksomheten fra 50 år til i dag.

Nittedal Kunstforening ble stiftet 19. oktober 1970.

Nesten nøyaktig i 51 år i år har Nittedal kunstforening vært en viktig formidler av billedkunst og kunsthåndverk i bygda.

Med ildsjeler har kunstforeningen klart i alle disse årene å gi kunstelskende i bygda en mulighet til å se kunst i nærmiljøet og gjøre kunstopplevelser lett tilgjengelig. Nettopp nærheten betyr spesielt mye for flere som ikke har anledning til å reise ut for å se kunst.

Selve kjernen i arbeidet til kunstforeningen er formidlingsvirksomhet, dette skjer ved tre utstillinger i året. Juleutstillingen er veldig populær. Det er også den årlige heldagsutflukten med buss til en utstilling med kjente kunstnere, i tillegg til medlemskvelder med god mat og kunstforedrag, samt gallerirunder til aktuelle utstillinger.

Torill Nedberge Klevmark overrekker boka om Aas gård og Råsjøen
Torill Nedberge Klevmark overrekker boka om Aas gård og Råsjøen
Harald Unstad har vært leder i kunstforeningen gjennom 25 år
Harald Unstad har vært leder i kunstforeningen gjennom 25 år

Kunstforeningen drev en omflakkende utstillingsvirksomhet  rundt omkring i bygda før den endelig fikk fast tilholdssted  på Utheim  Grendehus for 30 år siden. Utstillingene har siden  hatt  tilhold der. Før det, i 20 år, ble utstillingene holdt bl.a. på gamle Vertshuset Dam, Åneby bedehus, Haugbitt Foss, Solli, Nygård, Nittedal kommunehus, Nittedal bibliotek og aulaen på Bjertnes videregående skole. 

Sverre Ringard har vært leder i kunstforeningen i 10 år
Sverre Ringard har vært leder i kunstforeningen i 10 år
Anne Riste Skjelbreidalen har vært kasserer i kunstforeningen i 30 år
Anne Riste Skjelbreidalen har vært kasserer i kunstforeningen i 30 år

Kunstforeningen ble startet i peisestua på Nittedal ungdomsskole, med Lars Kolflaath som leder. Uten ildsjeler med så stort pågangsmot, ville ikke dette kunsttilbudet ha vært mulig, med så mye motgang med å finne lokaler til utstillinger.

I Utheim Grendehus henger foreningens faste samling som med årene har fått et visst omfang. Vi har 130 verk, sju av de er skulptur og keramikk. Kunstforeningen har kjøpt inn bygdas kunstnere: Borghild Rud 10  bilder, Kåre Tveter 4 bilder, Bjørn  Fjell, Ambrosius Egedius, Anne Mette Spillhaug Iversen, Lisbeth Dethleff, Sverre Morken, Urzula Saastad, Borgny Østensen, Marit Aabel.  Flere som har bodd i bygda som Kari Grasmo og Kari Norheim

Ære, ros og blomster til "de tre store" i Nittedal Kunstforening - Harald, Anne og Sverre
Ære, ros og blomster til "de tre store" i Nittedal Kunstforening - Harald, Anne og Sverre
Vi jubilerer sjølvsagt med marsipankake

Nå var tiden inne til å hedre noen av disse ildsjelene. Harald Unstad har i halvparten av tiden vært leder, i hele 25 år. Det er spesielt. Sverre Ringard var leder i 10 år. Anne Riste Skjelbreidalen har bidratt fast i 30 år siden 1991 som regnskapsfører og kasserer. Hun er et unikum og vi er glad for at vi har henne med oss i styret. Vi skal gi disse ildsjelene en stor velfortjent applaus.